top of page
 • Writer's pictureMatei Pompiliu

Ghid, structura si norme redactare lucrare de licenta


Ghidul de redactare prezentat aici are ca scop facilitarea procesului de elaborare și redactare a lucrărilor de licență și disertație într-un mod corect, legal și organizat. Acest ghid oferă informații detaliate despre cum să alegeți tema lucrării, cum să documentați și să elaborați lucrarea propriu-zisă, precum și despre normele de tehnoredactare care trebuie respectate intr-o lucrare de licenta moderna.Scrie o lucrare perfecta dupa un ghid, o structura si respectand normele de redactare lucrare de licenta impuse de ghidul de elaborare lucrari de licenta
Ghid, structura si norme redactare lucrare de licentaElaborarea unei lucrari de licenta sau disertație master presupune parcurgerea următoarelor etape: alegerea temei lucrării, documentarea și elaborarea propriu-zisă a lucrării.Tema lucrării de licență sau disertație trebuie să reflecte cunoștințele acumulate, interesul și experiența acumulată de-a lungul anilor de studiu. Aceasta poate aborda o direcție specifică a domeniului de licență sau poate explora probleme și aspecte specifice ale activității instituțiilor sau societăților comerciale relevante. Este important ca tema aleasă să fie din domeniul de specializare al autorului și să fie în concordanță cu planurile de cercetare ale acestuia.

Fiecare autor are obligația de a-și alege tema lucrării de licență/disertație și un profesor coordonator într-un termen stabilit.

Pentru alegerea unei teme lucrare de licenta, este necesară o bună orientare profesională și o cunoaștere temeinică a subiectului abordat. Este recomandat ca tema să fie discutată și aprobată de către coordonatorul științific, iar confirmarea alegerii titlului și a coordonatorului să fie făcută prin completarea unei cereri de accept titlu lucrare de licență/disertație.


Documentarea


Pentru a redacta o lucrare de licenta/disertație originală și fundamentată științific, este necesară o documentare riguroasă. Aceasta implică consultarea surselor de informații disponibile, cum ar fi cărți, periodice, prospecte sau alte publicații relevante pentru tema abordată. Documentarea este esențială pentru a vă familiariza cu diferitele puncte de vedere și modalități de tratare a problemei studiate.

Dacă tema presupune efectuarea unui experiment pedagogic sau unui studiu de caz, este important să vă informați cu privire la condițiile juridice, materiale și tehnice existente în instituția respectivă. De asemenea, este recomandat să consultați specialiștii instituțiilor relevante pentru a obține o soluție mai bună.

Pe parcursul procesului de documentare, puteți consulta persoanele relevante de la departamentele de specialitate din domeniu pentru aprofundarea aspectelor relevante pentru cercetare. De asemenea, puteți participa la conferinte științifice de profil și să elaborați articole care să contribuie la cercetarea voastră.


Elaborarea propriu-zisă a lucrării de licență/disertație


Etapa de elaborare propriu-zisă a lucrării de licență/disertație implică respectarea unei structuri bine definite și a normelor de tehnoredactare.


Structura lucrării de licență/disertație


O lucrare de licenta/disertatie master trebuie să respecte următoarea structură:

 1. Copertă

 2. Pagina de titlu

 3. Cuprins

 4. Lista abrevierilor utilizate

 5. Capitolul I: Introducere

 6. Capitolul II: Fundamentare teoretică

 7. Capitolul III: Metodologia cercetării

 8. Capitolul IV: Prezentarea și interpretarea datelor

 9. Concluzii

 10. Anexe

 11. Bibliografie

Este recomandat ca lucrarea să conțină între 50 și 70 de pagini, iar anexele să fie numerotate separat și să nu fie incluse în numărul total de pagini.


Pentru tehnoredactarea lucrării, trebuie respectate adesea următoarele reguli:

 • Formatul paginii: A4

 • Marginile paginii: stânga - 3 cm, dreapta - 2,5 cm, sus - 2,5 cm, jos - 2,5 cm

 • Spațiere între rânduri: 1,5 linii

 • Alinierea textului: între marginile din stânga și dreapta (justified)

 • Font: Times New Roman/Arial/Calibri, dimensiunea 14 puncte, utilizând diacritice specifice limbii române

 • Numerotarea paginilor: în josul paginii, centrat sau dreapta

Capitolele și subcapitolele trebuie evidențiate distinct prin utilizarea de fonturi și dimensiuni diferite. Tabelele, imaginile și graficele trebuie numerotate pe capitole și trebuie să fie însoțite de titluri. Citările și trimiterile la surse bibliografice în text se fac în subsolul paginii sau în paranteze și trebuie să respecte normele de citare și bibliografie.


bottom of page