top of page
  • Writer's pictureArdeleanu Iulian

Elemente cheie la o lucrare de licenta sau de disertatie pe domeniul istorie

O lucrare de licență în domeniul istoriei este o cercetare științifică aprofundată asupra unui subiect specific din domeniul istoriei. Aceasta poate fi o istorie a unui anumit eveniment, a unui perioadă de timp, a unei regiuni sau a unei societăți. Lucrarea de licență poate fi scrisă în stil academic i ar trebui să conțină o introducere care prezintă contextul istoric al subiectului, o secțiune de cercetare care prezintă rezultatele cercetării dvs. și o concluzie care rezumă principalele concluzii ale cercetării dvs. și care poate oferi sugestii pentru cercetări viitoare în același domeniu. Lucrarea de licență este o parte importantă a programului de studii în domeniul istoriei și reprezintă o oportunitate de a dezvolta abilități de cercetare și de a contribui la dezvoltarea cunoașterii istorice.

Structura unei lucrări de licență în domeniul istoriei ar trebui să fie similară cu structura oricărei lucrări științifice. Iată o sugestie de structură generală pe care o puteți urma:


Cuprinsul: O listă a tuturor capitolelor, secțiunilor și subsecțiunilor din lucrare, cu numerele de pagini.


Introducerea: O prezentare generală a subiectului cercetat și a scopului lucrării. Ar trebui să includeți, de asemenea, o prezentare a metodelor de cercetare utilizate și a surselor consultate.


Corpul lucrării: Aceasta este partea principală a lucrării, în care prezentați rezultatele cercetării dvs. Puteți împărți această secțiune în mai multe capitol sau subcapitole care tratează aspecte specifice ale subiectului.


Concluziile: O secțiune în care rezumați principalele concluzii ale cercetării dvs. și care poate oferi sugestii pentru cercetări viitoare în același domeniu.


Bibliografia: O listă a surselor consultate în timpul cercetării dvs., în ordine alfabetică sau după tipul sursei (de exemplu, cărți, articole din reviste, documente online).


Anexe: Orice material suplimentar care ar putea fi relevant pentru lucrare, cum ar fi hărți, tabele sau imagini.3-


Este important să vă asigurați că respectați cerințele instituției de învățământ în ceea ce privește formatarea și prezentarea lucrării de licență. De exemplu, ar trebui să respectați regulile de citare și să folosiți un stil de scriere coerent și clar.bottom of page