top of page
  • Writer's pictureMatei Pompiliu

Ce sunt anexele intr-o lucrare de licenta?

La redactarea unei lucrari de licenta, este esențial să cunoaștem toate elementele componente care o alcătuiesc. Unul dintre aceste elemente importante sunt anexele. În acest articol, vom explora ce sunt anexele intr-o lucrare de licenta și importanța lor în procesul de cercetare și documentare.


Anexele reprezintă documentele, tabelele, diagramele sau alte materiale suplimentare care susțin și completează conținutul lucrării de licență. Acestea oferă informații suplimentare și detaliate care nu pot fi incluse în corpul lucrării, dar care sunt necesare pentru înțelegerea și validarea argumentelor prezentate. Anexele pot cuprinde rezultatele cercetării, întrebări de interviu, chestionare, surse bibliografice suplimentare, sau orice alt material relevant pentru tema lucrării.

Anexele joacă un rol crucial într-o lucrare de licenta, deoarece permit cititorilor să acceseze și să verifice informațiile prezentate în mod detaliat. Ele oferă o bază solidă pentru argumentele și concluziile prezentate în lucrare, aducând dovezi suplimentare și susținând cercetarea efectuată. Prin includerea anexelor, autorul demonstrează transparență și rigurozitate în procesul de documentare și cercetare.
Pentru a include anexele într-o lucrare de licență, este important să le numerotăm în mod consecutiv și să le menționăm în textul lucrării, astfel încât cititorii să știe unde să le găsească. De asemenea, trebuie să oferim o scurtă descriere sau explicație a fiecărei anexe pentru a clarifica relevanța lor în contextul lucrării. Anexele ar trebui să fie structurate într-un mod coerent și să fie ușor de accesat de către cititori.O lucrare licenta este un document mai complex decât un proiect obisnuit și, prin urmare, anexele au o importanță și mai mare în acest context. Anexele la o lucrare de licenta pot include rezultatele cercetării, datele colectate, grafice, diagrame, tabele, surse bibliografice suplimentare și orice alt material relevant pentru susținerea argumentelor și concluziilor acesteia.Un model anexe lucrare de licenta comun poate include următoarele:

  1. Anexa A: Chestionarul utilizat în studiu

  • Descrierea: Detalii despre chestionar și modul în care a fost utilizat în cercetare.

  • Exemplu: O copie a chestionarului utilizat în studiu.

  1. Anexa B: Rezultatele cercetării

  • Descrierea: Prezentarea rezultatelor cercetării sub formă de grafice și tabele.

  • Exemplu: Grafice și tabele cu rezultatele cercetării.

  1. Anexa C: Interviurile efectuate

  • Descrierea: Detalii despre interviurile realizate și persoanele intervievate.

  • Exemplu: Transcrieri sau înregistrări audio ale interviurilor.

Aceasta este doar o sugestie de model și anexele pot varia în funcție de natura și obiectivele respectivei lucrari de licenta.

Comentários


bottom of page