top of page
 • Writer's pictureMatei Pompiliu

Ce presupune o lucrare de disertatie master?O lucrare de disertatie este un document extins care demonstrează competența și expertiza unei persoane într-un anumit domeniu de studiu. Este adesea cerută ca parte a unui program de masterat sau de doctorat și implică o cercetare originală și o analiză aprofundată a subiectului abordat.

O lucrare de dizertatie are o importanță semnificativă în dezvoltarea profesională a unei persoane. Aceasta demonstrează abilitățile de cercetare, analiză și sinteză ale persoanei, precum și capacitatea de a aborda o problemă complexă într-un mod critic și creativ.
Pentru a realiza o lucrare de dizertatie de succes, este important să urmați o serie de etape bine definite sau un model lucrare de disertatie:

 1. Alegerea unui subiect: Selectați un subiect care vă interesează și care are o relevanță semnificativă în domeniul dvs. de studiu.

 2. Elaborarea unei propuneri de cercetare: Scrieți o propunere de cercetare care să descrie în detaliu problema pe care o veți investiga, metodele pe care le veți folosi și rezultatele pe care le așteptați să le obțineți.

 3. Realizarea cercetării: Adunați date relevante și analizați-le pentru a răspunde la întrebările de cercetare formulate în propunerea dvs. de cercetare.

 4. Scrierea lucrării: Organizați informațiile și rezultatele obținute într-un mod logic și coerent, urmând structura specifică a unei lucrari de dizertatie master.

 5. Revizuirea și editarea: Revizuiți și editați lucrarea dvs. pentru a vă asigura că este clară, concisă și fără erori gramaticale sau stilistice.

 6. Prezentarea și apărarea: Prezentați lucrarea în fața unei comisii academice și răspundeți la întrebări și critici referitoare la cercetarea și rezultatele dvs.


Structura lucrare de disertatie master

O lucrare de dizertatie urmează de obicei o structură specifică, care include următoarele secțiuni majore:

 1. Rezumat: O prezentare concisă a lucrării dvs. de disertatie master, care evidențiază obiectivele, metodologia și rezultatele dvs.

 2. Introducere: O prezentare a subiectului, contextul și importanța acestuia, precum și formularea unei probleme de cercetare.

 3. Revizuirea literaturii: O analiză critică a cercetărilor anterioare și a teoriilor relevante în domeniul dvs. de studiu.

 4. Metodologie: O descriere detaliată a metodelor și abordărilor folosite în cercetarea dvs.

 5. Rezultate: Prezentarea și analiza rezultatelor cercetării dvs.

 6. Discuții: Interpretarea și analiza rezultatelor în contextul literaturii existente și formularea concluziilor.

 7. Concluzii: O sinteză a rezultatelor obținute și a contribuției aduse de lucrarea dvs., precum și sugestii pentru cercetări viitoare.

 8. Bibliografie: O listă cu toate sursele utilizate în lucrarea dvs.

 9. Anexe: Materiale suplimentare, cum ar fi interviuri, chestionare, tabele sau grafice, care susțin cercetarea dvs.


Alegerea temei


Primul pas în elaborarea unei lucrari de licenta sau disertație este alegerea temei potrivite. Aceasta poate fi influențată de preferințele personale sau de interesul pentru o anumită disciplină. Unele persoane aleg o temă din cadrul unei materii care le-a plăcut sau cu care s-au simțit confortabil. Alții pot propune o temă distinctă, care să fie aprobată de profesorul coordonator. Indiferent de abordare, este important ca tema aleasă să fie relevantă și să ofere suficient spațiu pentru cercetare și analiză.


Elaborarea planului de lucru


După ce ai stabilit o tema lucrare de disertatie, următorul pas este elaborarea unui plan de lucru detaliat. Acesta ar trebui să cuprindă structura lucrării și să reflecte etapele și obiectivele cercetării. Planul trebuie să fie bine structurat și să includă capitole și subcapitole relevante pentru temă. Este recomandat să te bazezi pe bibliografie pentru a-ți ghida cercetarea și pentru a asigura coerența și relevanța lucrării.


Cercetarea și analiza datelor


Etapa următoare implică cercetarea și analiza datelor. În acest sens, este important să aduni informații relevante din surse de încredere, cum ar fi cărți, articole științifice sau studii anterioare. Aceste informații ar trebui să susțină argumentele și concluziile tale și să ofere o bază solidă pentru cercetarea ta. Asigură-te că ai citate și referințe adecvate pentru a evita orice acuzație de plagiat.


Structură și organizare


Un aspect esențial în redactarea unei lucrari de licenta sau disertatie master este structura și organizarea corespunzătoare. Aceasta trebuie să fie logică și coerentă, asigurându-te că fiecare capitol și subcapitol se leagă în mod clar de temă și obiectivele cercetării. Utilizează secțiuni, subsecțiuni, titluri și subtitluri pentru a-ți împărți lucrarea în mod clar și pentru a facilita navigarea cititorului.


Stil și formă


Un alt aspect important este stilul și forma de redactare. Asigură-te că folosești un limbaj academic adecvat și că eviți exprimările vagi sau informale. Utilizează cuvinte și expresii specifice domeniului tău de cercetare și fii atent la gramatică și punctuație. Respectarea regulilor de formatare și citare este, de asemenea, esențială în redactarea unei lucrari de disertatie master de calitate.


Revizuire și editare


După finalizarea lucrării tale, este important să o revizuiești și să o editezi cu atenție. Verifică coerența logică a argumentelor și asigură-te că ai respectat structura și obiectivele inițiale. Verifică și corectează orice greșeli gramaticale sau de punctuație. De asemenea, poți solicita feedback de la profesorul coordonator sau de la colegi pentru a obține o perspectivă externă asupra lucrării tale.


Elaborarea și redactarea unei lucrari de licenta sau lucrare de disertatie poate fi o provocare, dar cu planificare și atenție la detalii, poți realiza o lucrare de calitate. Asigură-te că ai ales o temă relevantă și interesantă, și că ai urmat o structură logică și coerentă. Respectă regulile de redactare lucrare de disertatie și citare și fii atent la stilul și forma de tehnoredactare. Nu uita să revizuiești și să editezi lucrarea.


bottom of page